zondag 20 mei 2018

Het privacybeleid van We Love Life


Samenvatting van het Privacybeleid
Bij We Love Life hechten we zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid bijgewerkt. We nodigen je uit om dit beleid even door te nemen zodat je op de hoogte bent van je rechten en van de belangrijkste punten terzake als ontvanger van de We Love- nieuwsbrieven.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?
Voor een optimaal gebruik van onze diensten, verzamelen we een aantal persoonsgegevens zoals je naam, e-mailadres, gsm nummer, leveringsadres. We Love Life is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verbindt zich ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. Je kan te allen tijde je persoonsgegevens opvragen om te wijzigen of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld- en hoe?
We verzamelen de persoonsgegevens die jij ons overmaakt. Daarnaast zijn er gegevens die automatisch verzameld worden bij het gebruik van onze diensten: informatie over je bestellingen en terugbetalingen, informatie over je surf- en klikgedrag op onze website/applicatie en betaalgegevens.

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verzameld?
Bij We Love Life gebruiken we persoonsgegevens om de accounts van onze klanten te beheren, bestellingen te verwerken, retours en terugbetalingen uit te voeren, promotionele e-mails te versturen, analyses te maken, de klantenbeleving te verbeteren en de inhoud van onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze klanten;

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet gedeeld met derde partijen extern aan We Love Life, met uitzondering van geaffilieerde bedrijven en externe dienstverleners conform verwerkingsdoeleinden zoals beschreven in het Privacybeleid. Zo worden bijvoorbeeld gegevens gedeeld met onze logistieke partners om de levering en de facturatie van bestelde producten en diensten te kunnen garanderen. In geen geval worden je persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van hun marketing doeleinden.

Hoe worden je persoonsgevens beschermd en beveiligd?
Bij We Love Life nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Je data worden bewaard zolang je aangemeld blijft voor onze nieuwsbrieven. Niettemin, indien je zou beslissen om je account te verwijderen, weet dan dat we je gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen ( BTW, waarborg,…).
Hoe kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?
Via de knop ‘Uitschrijven’ op onze nieuwsbrief kan u zelf uw contactgegevens verwijderen. U zal onze nieuwsbrief dan ook niet langer ontvangen. Op eender welk moment kan je beslissen om je persoonsgegevens niet langer te delen, te verwijderen of in te kijken via een verzoek aan onze klantendienst.

Privacybeleid
We Love Life is een bvba naar Belgisch recht, gevestigd in België te 2140 Borgerhout, Linnaeusstraat 34, geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0839 080 583, en met BTW-nummer BE 0839 080 583, hierna genoemd “We Love Life” (vertegenwoordigd door Elke Peeters).

We Love Life verbindt zich ertoe om de privacy en de veiligheid van haar contacten, waaronder u, te beschermen. Daarom begrijpen en respecteren wij ten volle het belang van gegevensbescherming en veiligheid op het internet.

Wij zijn van mening dat u zowel geïnformeerd als bevoegd moet zijn als het gaat om de manier waarop wij uw informatie behandelen en gebruiken. Deze mededeling verduidelijkt bijgevolg:

welke informatie we verzamelen wanneer u een We Love Life- website gebruikt of wanneer u met ons communiceert;
waarom we deze informatie verzamelen;
hoe we deze informatie nadien kunnen gebruiken;
hoe we die informatie delen;
hoelang we uw informatie bewaren en hoe we deze beschermen zolang ze in ons bezit is;
wat we niet zullen doen met uw informatie; en
welke keuzes en opties u hebt om uw gegevens te beheren.
U hoeft dus maar op één plaats te kijken om alles te vinden wat u moet weten over ons Privacybeleid. Deze mededeling heeft betrekking op alle We Love Life-websites en diensten. Dit omvat www.elkepeeters.com, www.DinnerinG.com, www.Mme.be, www.elkepeeters.tictail.com, www.dinnering.bigcartel.com, www.jackicollet.com en www.elkepeetersjewellery.blogspot.be

We hebben echter ons best gedaan om de zaken zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Aangezien deze uitleg wellicht niet perfect zal zijn, staan we altijd klaar om eventuele vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze mededeling te beantwoorden. Als u hierover met ons wilt spreken, neemt u gewoon contact op met ons op elke@welove.be.

Onze algemene principes inzake gegevens
Alles wat we doen met betrekking tot uw informatie valt onder de volgende overkoepelende gegevensprincipes:

Uw informatie behoort u toe en niet ons. U zou in staat moeten zijn om deze te controleren en geïnformeerd en vertrouwd moeten zijn met alles wat we met uw informatie doen;
Waar nodig, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw informatie enkel verzamelen, bewaren, gebruiken en delen (a) voor professionele doeleinden (op basis van een gerechtvaardigd belang) die we u duidelijk hebben uitgelegd en waartegen u geen bezwaar hebt gemaakt, of (b) wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Zodra deze doelstellingen volledig bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen;
We zullen zo duidelijk en open mogelijk zijn over welke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken, zodat u geïnformeerd en in staat bent om beslissingen te nemen over de manier waarop u uw gegevens op een zo comfortabel mogelijke manier kunt beheren;
Zolang we in het bezit zijn van uw informatie, zullen we deze up-to-date houden en beschermen alsof het om onze eigen persoonlijke informatie gaat, door passende veiligheidsmaatregelen te gebruiken.

Hoe verzamelen we informatie over u?
Bij elk van uw interacties met We Love Life kunnen wij informatie op drie mogelijke manieren verzamelen:

  1. Wanneer u de informatie rechtstreeks aan ons verstrekt
Omdat u zich inschreef via onze website, omdat we elkaar ontmoetten in het atelier, op een beurs, een expositie, een stockverkoop, een netwerkevent of een workshop. 
Wanneer u onze producten koopt of met ons communiceert, kunt u ervoor kiezen om ons vrijwillig bepaalde informatie te verstrekken, bijvoorbeeld door tekstvakken in te vullen of te klikken op actieve knoppen op onze website, zoals 'Toevoegen aan winkelwagentje'. Al deze informatie vereist een directe actie van u op dat moment opdat wij deze zouden kunnen ontvangen.

2. Wanneer onze systemen informatie of gegevens verzamelen terwijl u onze websites gebruikt, of wanneer u websites gebruikt die verbonden zijn met We Love Life.
Telkens als u een website of een andere internetservice gebruikt, wordt er tegenwoordig automatisch bepaalde informatie gecreëerd en geregistreerd door de IT-systemen die nodig zijn om die site of dienst te beheren. Hetzelfde geldt wanneer u onze websites en diensten gebruikt.

Welke informatie verzamelen we over u, waarom verzamelen we deze informatie en wat doen we ermee?
We moeten deze vraag beantwoorden vooraleer we naar de details kijken.

We verzamelen informatie die vóór de AVG (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 - ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELING) bekend stond als:

“persoonlijk identificeerbare” informatie (wat betekent dat deze gebruikt kan worden om u specifiek te identificeren); of

De gemakkelijkste manier om de specifieke informatie die we over u verzamelen, uit te leggen, is door te kijken naar elk interactiepunt dat u mogelijkerwijze hebt met We Love Life, omdat we verschillende informatie verzamelen op verschillende punten in uw gebruikers- of klantentraject met We Love Life. Deze interactiepunten omvatten:

Registreren op We Love Life;
Surfen op onze site;
Een aankoop doen bij We Love Life (d.w.z. toevoegen aan uw winkelmandje, uitchecken en een aankoop voltooien);
Contact opnemen met We Love Life, hetzij in verband met een bestelling, hetzij om een andere reden;
Gebruik maken van de sociale mediakanalen van We Love Life;
Klikken op We Love Life-banners, hyperlinks of plug-ins.
Hieronder wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen op elk van deze interactiepunten, samen met de bevestiging van (a) of u deze informatie rechtstreeks aan ons verstrekt, dat we deze verzamelen met uw toestemming of dat deze door onze technische systemen wordt verzameld:

Registreren op We Love Life: 
Als u een bestelling wil plaatsen bij We Love Life, dient u ons ten minste de volgende informatie te verstrekken:
uw naam;
uw voornaam;
uw e-mailadres;
Wanneer u zich bij ons registreert, zal We Love Life die gegevens bewaren zolang u dat wenst, zodat we deze kunnen gebruiken om u te identificeren, om alle systemen te bedienen (zoals bezorgsystemen), om u in staat te stellen een bestelling te plaatsen om producten van We Love Life aan te kopen, om fraude te voorkomen en om u een persoonlijke en relevante ervaring bij We Love Life aan te bieden.

Surfen op We Love Life: 
Wanneer u ingelogd bent op We Love Life, gebruiken wij cookies en codes die geïntegreerd zijn in onze systemen om bepaalde gegevens over de bezoekers van de site te verzamelen en vast te leggen, zoals:
het IP-adres van de computer of van de proxyserver die u gebruikt om toegang te krijgen tot We Love Life;
het type toestel dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, de details en instellingen van het besturingssysteem van uw computer, uw type van webbrowser en uw instellingen voor die browser, de naam van uw ISP (indien u We Love Life gebruikt vanaf een mobiel toestel), uw mobiele telefoon, het besturingssysteem van uw mobiele telefoon, de identificatiecode van uw mobiele telefoon verstrekt door het besturingssysteem van uw mobiele telefoon, uw locatiegegevens (indien u deze functionaliteit hebt ingesteld) en andere algemene informatie over uw toestel of uw systeem;
statistische informatie en loggegevens over het aantal bezoeken aan bepaalde pagina's op de site (bv. de startpagina); de pagina's die u hebt bekeken en de activiteiten die u tijdens uw bezoek hebt uitgevoerd; de datum en het uur van uw bezoek; de duur van een individuele paginavisualisatie en het navigatietraject van bezoekers op de website.
Omdat u tijdens het browsen altijd ingelogd bent op We Love Life, zal een cookie op uw toestel u identificeren en alle niet-persoonlijk identificeerbare gebruiksinformatie en loggegevens registreren en koppelen aan uw account.
Kopen bij We Love Life: Om producten van We Love Life aan te kopen, dient u als volgt tewerk te gaan:
Surf naar We Love Life (zie hierboven voor een uitleg van de informatie die u hiervoor nodig hebt).
klik op de overeenkomstige knop op de site om het(de) artikel(en) aan uw winkelmandje toe te voegen – op dit moment zullen onze systemen de gegevens verzamelen met betrekking tot de identiteit, de maat of afmetingen en andere productkenmerken van het(de) artikel(en) die u hebt toegevoegd zodat het(de) artikel(en) kan(kunnen) weergegeven worden in uw 'winkelmandje' tot op het einde van dat bezoek.
selecteer bepaalde opties met betrekking tot de levering van de artikelen die u wilt bestellen. Onze systemen verzamelen deze gegevens met betrekking tot uw leveringsselecties zodat we, indien u uw bestelling voltooit, de gekozen artikelen kunnen verwerken en leveren volgens de door u gewenste leveringsmethode.
voer bepaalde gegevens in met betrekking tot uw creditcard of inloggegevens voor bepaalde andere betalingssystemen zoals PayPal of Adyen. Deze gegevens worden door onze systemen verzameld zodat wij, indien u uw bestelling voltooit, de vereiste betaling kunnen innen voor de producten die u wenst aan te kopen.
om uw bestelling te voltooien, klikt u ten slotte op de overeenkomstige knop om te 'Betalen'. Zodra we deze gegevens ontvangen, registreren we de volledige details van de voltooide bestelling in onze systemen zolang u lid bent van ons, zodat we (a) uw bestelling kunnen verwerken en leveren, (b) de bestelling kunnen toevoegen aan uw bestelgeschiedenis en een overzicht krijgen van uw aankopen om eventuele vragen die u hebt te kunnen behandelen of om eventuele retours te verwerken, en (c) deze bestelling kunnen opnemen in de financiële gegevens van onze zakelijke transacties.
Contact opnemen met We Love Life: indien u, om het even welke reden, contact opneemt met ons (bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt via het contactformulier of via e-mail), ongeacht welke van de beschikbare communicatiekanalen u gebruikt om contact met ons op te nemen, zullen wij alle toepasselijke informatie met betrekking tot het contact verzamelen en deze vervolgens:
bewaren en gebruiken om ons te helpen uw specifieke vraag of contact te categoriseren, hierop te reageren en, indien nodig, een probleem of incident te onderzoeken, te behandelen en op te lossen, en
bijhouden zolang u dat wenst, zodat we een geschiedenis hebben van al onze communicaties met u, eventuele problemen die u met ons hebt gehad en wat we hebben gedaan om deze problemen of incidenten op te lossen, wat we vervolgens kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat we eventuele verdere contacten op een gepaste manier kunnen behandelen.

Gebruik van of interactie met de sociale mediakanalen van We Love Life: tijdens uw gebruik van of interactie met één van onze sociale mediakanalen (zoals Facebook), kunnen we bepaalde gegevens over uw activiteiten op die sociale mediakanalen - zoals de frequentie van uw bezoeken - verzamelen, opslaan en bewaren. Als u bijvoorbeeld de Facebook “like”-knop gebruikt om aan te geven dat u één van onze pagina's leuk vindt, of als u één van uw sociale mediacontacten tagt of linkt aan inhoud die u plaatst, zullen we deze informatie registeren. Alle inhoud die u op om het even welke van onze sociale mediakanalen plaatst of toevoegt, wordt beschouwd als Gegevens. We zullen deze inhoud en alle andere informatie die u verstrekt wanneer u deze plaatst of toevoegt aan één van onze sociale mediakanalen verzamelen, registreren en gebruiken (inclusief alle informatie waarvoor u die sociale mediakanalen de toestemming hebt gegeven om deze met ons te delen of die door uw gebruikersinstellingen op deze sites is toegestaan). Ten slotte wordt alle aanvullende persoonlijke informatie die u dient te verstrekken wanneer u een bepaald sociaal mediakanaal of een bepaalde app gebruikt, uitgelegd in de algemene voorwaarden voor dat medium.
Klikken op We Love Life- e-mails: wanneer u e-mails die we u hebben gestuurd, hyperlinks of plug-ins die we op onze website of op andere websites hebben geplaatst, bekijkt of hierop klikt, worden zowel uw actie als het adres van de site waarop u zich toen bevond, aanzien als rechtstreeks verstrekte gegevens die wij zullen opslaan. We zullen deze informatie gebruiken om het succes van deze e-mails, hyperlinks of plug-ins in onze interacties met u op te volgen en te analyseren. We vernieuwen constant ten einde We Love Life en onze diensten te verbeteren , wat betekent dat we nieuwe manieren kunnen creëren om informatie over u te verzamelen. Als dit het geval is, zullen we u informeren over nieuwe informatie die we verzamelen via updates van deze privacy policy.

Hoe mogen we uw informatie gebruiken?
Wij verzamelen al deze informatie van u voor verschillende doeleinden en willen graag dat u deze begrijpt. Deze doeleinden gelden overal waar We Love Life zaken doet, zowel binnen als buiten de EU. Een aantal specifieke gebruiken voor specifieke gegevens staat hierboven al gedetailleerd beschreven. Toch moeten we vaak veel verschillende soorten informatie of gegevens collectief gebruiken opdat We Love Life operationeel zou kunnen zijn en haar Diensten aan u zal kunnen leveren. Deze meer fundamentele doelstellingen omvatten het collectieve gebruik van uw informatie:

Om uw account in te stellen en te beheren zodat u bestellingen kunt plaatsen, zodat we onze producten en diensten aan u kunnen leveren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de artikelen die u bestelt bij u terechtkomen (en op tijd geleverd worden!), zodat we met u kunnen communiceren over uw bestellingen en uw account, zodat wij potentiële problemen en trends kunnen opvolgen en onze ondersteuning kunnen personaliseren om u beter van dienst te kunnen zijn – dit heeft in feite betrekking op de details van onze online detailhandel. Het gaat om alles wat te maken heeft met het plaatsen van de producten op de website zodat u ze kunt doorbladeren en vervolgens kunt bestellen, zodat we deze nadien aan u kunnen leveren en eventuele vragen kunnen beantwoorden. Dit is de basis van het succes van We Love Life en zorgt ervoor dat u er goed uitziet in de artikelen die u bij ons hebt gekozen!
Om te verzekeren dat u een echt persoon bent en dat we worden betaald voor de goederen die we verzenden - bijvoorbeeld door persoonlijke informatie te gebruiken of die persoonlijke informatie bekend te maken aan een kredietreferentie- of fraudepreventiebureau, om uw identiteit te bevestigen en passende fraudebestrijdingscontroles uit te voeren. Een dergelijk kredietreferentie- of fraudepreventiebureau kan die informatie bijhouden, maar houd er rekening mee dat er geen formele kredietcontrole wordt uitgevoerd en dat uw kredietrating niet beïnvloed zal worden.
Om u op de hoogte te houden van onze nieuwste producten, nieuws en speciale aanbiedingen. Als u zich bij ons hebt geregistreerd en ervoor gekozen hebt om onze marketingcommunicatie te ontvangen, zullen wij u op de hoogte houden van onze toekomstige verkopen via regelmatige e-mails. U krijgt ook de gelegenheid om dergelijke berichten van ons te ontvangen. Voorbeelden van dergelijke communicaties zijn onder meer: (1) onze nieuwsbrieven, (2) aankondigingen over toekomstige of lopende verkopen. Als u er de voorkeur aan geeft om deze communicatie niet meer te ontvangen, kan u zich steeds afmelden voor onze mailinglijst. Als u deze communicatie wenst te wijzigen, gelieve uw instellingen up-to-date te houden of contact op te nemen met ons via e-mail.

Om opiniepeilingen, enquêtes, analyses en onderzoek uit te voeren over de manier waarop onze site wordt gebruikt, meningen van leden, tips over wat we beter zouden kunnen doen enz. Deze opiniepeilingen, enquêtes, analyses en onderzoeken kunnen worden uitgevoerd door We Love Life of door derden. We Love Life of deze derden kunnen nadien via e-mail contact met u opnemen over uw deelname, tenzij u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van e-mailberichten. We kunnen derden inschakelen om stimulansen aan te bieden voor uw deelname aan opiniepeilingen, enquêtes, analyses of onderzoeken en om uw contactgegevens te verifiëren. Hiervoor zullen we eventueel uw contactgegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie moeten verstrekken aan de partij waaraan we de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van dergelijke stimulansen hebben toevertrouwd.
Om de producten en diensten van We Love Life te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen, gebruikt en bewaart We Love Life statistische informatie en loggegevens van de site om mogelijke punten waarop we onze diensten nog verder kunnen verbeteren, te identificeren.

Overdracht van uw gegevens
We dragen uw gegevens enkel over naar andere landen als we zeker weten dat deze de passende voorzorgsmaatregelen voor deze gegevens bieden.

De informatie die wij van u verzamelen, kan worden overgedragen naar en worden opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kan ook worden verwerkt door personeelsleden tewerkgesteld buiten de EER die werken voor VEX of voor één van onze leveranciers. Een dergelijke verwerking kan bijvoorbeeld nodig zijn om uw bestelling uit te voeren, uw betalingsgegevens te verwerken of ondersteunende diensten te verlenen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet 100% veilig. We zullen ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de gegevens die naar onze site worden verzonden echter niet garanderen; elke overdracht gebeurt op uw eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen gebruiken om ongeoorloofde toegang zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe delen we de informatie die we verzamelen?
We zijn ons ervan bewust dat u uw informatie toevertrouwd aan We Love Life en niet aan een ander bedrijf. Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren, moeten we echter samenwerken met een aantal partijen die experts zijn in hun respectieve vakgebieden – per slot van rekening zijn we goed in wat we doen, maar zijn we niet overal even goed in! We zijn heel voorzichtig met wie we uw informatie delen, maar het is belangrijk dat u begrijpt wanneer dergelijke informatie gedeeld wordt en waarom dit gebeurt. Dit wordt uitgelegd in dit hoofdstuk. De uitzonderlijke gevallen waarin we uw informatie kunnen delen, zijn onder meer:

Wij delen uw informatie intern binnen We Love Life.
We delen uw informatie extern met onze belangrijkste serviceproviders wanneer dit nodig is voor onze bedrijfsvoering: net als elk ander bedrijf, is We Love Life afhankelijk van een aantal externe bedrijven om een reeks essentiële diensten te leveren die ons in staat stellen de diensten aan te bieden. Deze omvatten bijvoorbeeld bedrijven die ons helpen bij het ophalen en verpakken van bestellingen, het uitvoeren van leveringen, het ondersteunen van onze klanten, het uitvoeren van controles op fraudebescherming en limieten voor kredietrisico's, het ondersteunen van onze IT-systemen, onze veiligheid bewaken, onze marketing mogelijk maken, controleren of we doen wat we moeten doen, of ervoor zorgen dat we een correcte boekhouding voeren. We kunnen tenslotte niet alles zelf doen en onze samenwerking met experts in verschillende vakgebieden stelt ons in staat onze dienstverlening naar u op de snelste en meest efficiënte manier te verbeteren. Elk van 
de externe bedrijven waarmee wij samenwerken, is door ons geselecteerd op basis van hun vermogen om te bieden wat we nodig hebben voor onze vereiste specificaties, inclusief hun vermogen om gevoelige gegevens (zoals uw persoonsgegevens) op een veilige en gepaste manier te verwerken. Zij mogen deze informatie uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze instructies, niet om deze bekend te maken of te gebruiken voor andere doeleinden. We hebben er alle vertrouwen in dat wij uw informatie aan deze externe dienstverleners kunnen toevertrouwen.
We delen uw informatie wanneer we aan een wettelijk verzoek moeten voldoen: hoewel dit (hopelijk) niet vaak gebeurt, kunnen sommige van die toezichthouders of instanties ons wettelijk verplichten om uw informatie met hen te delen op basis van een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of als gevolg van een andere wettelijke procedure. Indien we genoodzaakt zijn om uw persoonlijke informatie openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, zullen we uw informatie delen als wij van mening zijn dat de openbaarmaking redelijkerwijze noodzakelijk is om aan onze verplichting te voldoen. Dit gezegd zijnde, kunnen we dergelijke eisen betwisten wanneer we, naar ons inzicht, van mening zijn dat deze verzoeken overdreven, vaag of onvoldoende onderbouwd zijn. We zullen ook proberen u op de hoogte te brengen van wettelijke eisen voor uw gegevens wanneer dit naar ons oordeel gepast is, tenzij dit verboden is bij wet of gerechtelijk bevel of wanneer het verzoek een noodgeval is.
Wij delen uw informatie wanneer wij van mening zijn dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om We Love Life en haar contacten te beschermen: Helaas kan We Love Life (net als vele andere bedrijven) geconfronteerd worden met pogingen tot frauduleuze of criminele activiteiten, waardoor we soms genoodzaakt zijn bepaalde stappen te nemen om zowel ons bedrijf als onze contacten te beschermen. We kunnen uw informatie daarom bekendmaken als we te goeder trouw geloven dat de openbaarmaking redelijkerwijze noodzakelijk is om (1) vermeende of feitelijke illegale activiteiten, fraude, veiligheids- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen of hiertegen actie te ondernemen of om nationale handhavingsinstanties bij te staan; (2) onze gebruiksvoorwaarden op te leggen of toe te passen; (3) onderzoek te verrichten naar en ons te verdedigen tegen aanspraken of beschuldigingen van derden; (4) de beveiliging of de integriteit van onze diensten te beschermen; of (5) de rechten, de eigendommen of de veiligheid van We Love Life, onze contacten of anderen uit te oefenen of te beschermen.

We delen uw informatie extern met andere partners wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen: We Love Life werkt samen met een aantal andere partners die, hoewel ze niet essentieel zijn voor onze bedrijfsvoering, uw ervaring met We Love Life en uw gebruik van de diensten naar onze mening verbeteren. Dit omvat onze marketingpartners en sociale mediapartners (zoals Facebook of Twitter, indien u ervoor heeft gekozen om uw activiteit op We Love Life hierop te publiceren) alsook derden om u stimulansen te bieden om deel te nemen aan wedstrijden, aanbiedingen, opiniepeilingen, enquêtes, analyses of onderzoek. We geloven enkel in een samenwerking met bedrijven waarvan wij vinden dat ze geschikt zijn voor We Love Life en haar Contacten en die een toegevoegde waarde bieden aan onze diensten. Enkel en alleen op basis hiervan kunnen we beslissen om uw persoonsgegevens aan dergelijke partijen te maken. Deze laatste zijn tegenover We Love Life verplicht om deze gegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met onze instructies en niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden. We vertrouwen erop dat we uw informatie aan deze externe dienstverleners kunnen toevertrouwen.
We kunnen uw informatie extern delen als we een zakelijke transactie overwegen: we zijn altijd op zoek naar manieren om onze bedrijf sterker en effectiever te maken. Als gevolg daarvan kunnen we soms bepaalde bedrijfstransacties overwegen, zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of een soortgelijke transactie of procedure. Als we een dergelijke transactie overwegen, kan dit leiden tot de overdracht van uw informatie maar enkel en alleen om de beoordeling van die transactie of van deze procedure mogelijk te maken. In het geval dat We Love Life een bedrijf of activa verkoopt of aankoopt, of indien We Love Life of het merendeel van haar activa overgenomen worden door een externe partij, kunnen de persoonsgegevens van onze contacten één van de overgedragen activa zijn.

Hoe we uw informatie NIET gebruiken
We zullen uw informatie NIET verkopen zonder uw toestemming aan een Partij buiten We Love Life:
Wij zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie - inclusief uw naam, adres, e-mailadres of creditcardgegevens - niet verkopen aan enige derde partij. Wij geloven dat dit absoluut noodzakelijk is om uw vertrouwen te krijgen en te belonen.

Wij zullen uw informatie NIET delen met een externe adverteerder of met advertentienetwerken:
We tonen momenteel geen advertenties van derden op onze website en, zelfs als dat wel het geval zou zijn, zouden wij geen toestemming geven voor het delen van uw persoonlijk identificeerbare informatie met externe adverteerders of advertentienetwerken.

Hoelang bewaren wij uw informatie?
In de bovenstaande uitleg hebben we geprobeerd zo specifiek mogelijk te zijn over hoelang we uw informatie bewaren. Over het algemeen behouden wij echter de informatie die u verstrekt zolang uw account bestaat, of wanneer deze nodig is om de diensten aan u te kunnen leveren, of (in het geval van eventuele contacten met ons) zo lang als nodig is om enkel ondersteuning voor rapportage en trendanalyse te bieden.

Indien dit wettelijk vereist is of als het redelijkerwijze noodzakelijk is om te voldoen aan regelgevende vereisten, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze Algemene Voorwaarden te handhaven, kunnen we bepaalde informatie, indien nodig, ook gedurende een beperkte periode bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of wanneer het niet langer nodig is om de diensten aan u te leveren.

Uw opties en keuzes
We wensen dat u eenvoudige en zinvolle keuzes maakt over uw informatie. Hoewel we hard achter de schermen werken om u en uw gegevens te allen tijde te beschermen, streven wij er ook naar om u instrumenten aan te reiken om de privacy en de beveiliging van uw gegevens zelf te beheren.

Met betrekking tot uw informatie die in ons bezit komt en erkennende dat het uw keuze is om ons uw persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, verbinden wij ons ertoe u de mogelijkheid te bieden om het volgende te doen:

U kunt de gegevens die u aan We Love Life hebt verstrekt, controleren door contact op te nemen met ons via het onderstaande e-mailadres of adres. Onze veiligheidsprocedures houden in dat we een identiteitsbewijs, waaronder uw e-mailadres en mogelijkerwijs uw adres, kunnen vragen alvorens we informatie bekendmaken.
U kunt ons ook op dezelfde manier contacteren om de persoonlijke informatie opgeslagen in uw contactgegevens voor de nieuwsbrief op elk moment te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat, indien u via de sociale mediakanalen van We Love Life informatie met anderen hebt gedeeld, deze informatie zichtbaar kan blijven, zelfs nadat u de informatie uit onze bestanden hebt verwijderd.
U kunt uw toestemming verleend aan We Love Life voor het verzamelen en verwerken van de door u verstrekte informatie op elk gewenst moment intrekken of wijzigen. U kunt dit doen door ons te mailen.
U kunt tevens via de uitschrijfknop op de nieuwsbrief uw gegevens afsluiten. Indien u uw gegevens afsluit, zullen we deze deactiveren en alle redelijke inspanningen leveren om informatie van gesloten gegevens te verwijderen, doorgaans binnen de 30 dagen na het sluiten van de gegevens, behalve zoals uiteengezet in deze kennisgeving. We kunnen echter gearchiveerde kopieën van uw gegevens bewaren wanneer dit vereist is door de wet of voor legitieme zakelijke doeleinden (inclusief om fraude en spam aan te pakken). Houd er echter rekening mee dat, indien u via de sociale mediakanalen van We Love Life informatie met anderen hebt gedeeld, deze informatie zichtbaar kan blijven, zelfs nadat u de informatie uit uw eigen account hebt verwijderd.
U kunt u op elk moment afmelden voor onze marketingcommunicaties. U kunt dit doen via de uitschrijfknop op de nieuwsbrief door te klikken op de link "uitschrijven" in om het even welk e-mailbericht dat u van ons ontvangt, of door contact op te nemen met ons. Zodra u dit doet, werken we uw profiel bij om ervoor te zorgen dat u geen verdere marketing e-mails ontvangt. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren vooraleer dit feit bijgewerkt is in al onze systemen en dat u mogelijkerwijze nog een beperkt aantal e-mails van ons zal ontvangen terwijl we uw verzoek verwerken. Gelieve er ook rekening mee dat te houden u van tijd tot tijd nog steeds dienstmededelingen zal ontvangen (zie hoofdstuk ‘hoe mogen we uw gegevens gebruiken’).
U kunt op elk moment een kopie aanvragen van uw persoonsgegevens die in onze systemen zijn opgeslagen. Indien u dit wenst, gelieve contact op te nemen met ons zodat wij u kunnen helpen met uw verzoek. We brengen u hiervoor niets in rekening, maar moeten mogelijkerwijze nog wat vragen stellen om uw identiteit te bevestigen vooraleer we u enige informatie verstrekken.

Bescherming van uw veiligheid
We proberen er altijd voor te zorgen dat uw informatie beschermd is. Zodra we uw informatie ontvangen, gebruiken we verschillende veiligheidsfuncties en -procedures, rekening houdend met de industriestandaarden, om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen en ongeoorloofde toegang tot die informatie te voorkomen. Bijvoorbeeld:

Wij bieden een veilige “https”-toegang tot de transactionele delen van de We Love Life-websites.
De toegang tot gevoelige gegevens (zoals creditcardinformatie) die worden uitgewisseld tussen uw webbrowser en de We Love Life- diensten zijn beschermd door een SSL-codering. Om uw creditcard verder te beveiligen, bewaren wij bovendien geen details van de veiligheidscode (of CCV-code) die u moet invoeren om een bestelling met uw creditcard te voltooien.
Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, zijn er ook een aantal zaken waarmee u kunt helpen. Omdat e-mails, instant messaging en soortgelijke communicatiemiddelen niet altijd versleuteld zijn, raden we aan om geen vertrouwelijke informatie op deze manier te communiceren.

Ons contacteren
Zowel de informatie die u ons verstrekt als de informatie die wij verzamelen, wordt beheerd door We Love Life, conform de toepassing van de Belgische wet van 8 december 1992 tot 25 mei 2018 en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming inzake de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens, (AVG) en eventuele andere toepasselijke wetten na 25 mei 2018.

We horen altijd graag van onze contacten (vooral indien u van mening bent dat we uw verwachtingen niet ingelost hebben). Indien u vragen of feedback hebt over deze verklaring of indien u wenst dat wij uw informatieverwerking stopzetten, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. We zullen uw vragen met plezier beantwoorden. U kunt ons contacteren via de volgende kanalen:

Via onze websites www.elkepeeters.com, www.dinnering.be, www.Mme.be, www.elkepeeters.tictail.com, www.dinnering.bigcartel.com, www.elkepeetersjewellery.blogspot.be
Via e-mail ter attentie van elke@welove.be, met vermelding van uw e-mailadres, naam, voornaam, adres en een kopie van uw elektronische identiteitskaart,
Door te schrijven naar: 

We Love Life bvba
Linnaeusstraat 34
2140 Borgerhout
België

Wijzigingen aan dit Beleid
Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het Privacybeleid, zullen we dit duidelijk aangegeven op de We Love Life-website of diensten of via een andere manier zoals e-mail, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken alvorens u We Love Life blijft gebruiken.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2018.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten